TJ Sokol Hněvčeves

TJ Sokol Hněvčeves je dobrovolný, nezávislý demokratický a nepolitický spolek.

Cílem činnosti TJ Sokol Hněvčeves je organizace všestranných pohybových a sportovních aktivit dětí a mládeže i sportovních aktivit pro dospělé, organizace akcí v kulturní, společenské, osvětové a vzdělávací oblasti pro všechny věkové kategorie.

Pravidelně probíhají fotbalové a florbalové tréninky a zápasy, turnaje v pétanque a sportovní dny pro děti, mládež i dospělé, cvičení s dětmi, kondiční a balanční cvičení pro děti, cyklovýlety, turistické a poznávací výlety. Dále členové organizují vědomostní soutěže a turnaje v deskových hrách, spolupodílí se na organizaci přednášek, besed, tvořivých dílen a dalších akcí pro děti (drakiáda, mikulášská nadílka, vánoční besídka, čarodějnický slet, stopovaná, rozloučení s létem aj.).

Základní údaje + kontakt

Název: TJ Sokol Hněvčeves

Sídlo: Hněvčeves 54, Nechanice 503 15

Starosta jednoty: Luděk Erbs

Jednatelka: Ing. Martina Vlačihová

IČO: 62691287

e-mail: sokol.hnevceves@email.cz

tel.: 603 573 347 (starosta jednoty)

Bankovní spojení: 2001672991/2010
 

Členské příspěvky na rok 2024:
- dospělí 600,- Kč
- děti do 18 let a senioři nad 60 let 300,- Kč 
- splatnost 31. 3. 2024

V případě, že nebude evidována úhrada nejpozději do 30. dubna 2024, dojde v ECZ k vyškrtnutí člena podle článku 4.8. Stanov ČOS a tím dojde k ukončení členství.