25. 10. 2010

Prevence krádeží na hřbitovech

Dobrý den
Blíží se čas Vzpomínky na všechny věrné zesnulé, Památka všech věrných zemřelých či lidově DUŠIČKY. Bohužel je s tímto vzpomínkovým aktem spojeno i několik možných "nešvarů", kterými se zabývá Policie České republiky.
Jedná se především o krádeže věcí z hrobů, květin, uren, svícnů, nebo jiných předmětů z drahých kovů, krádeže věcí z vozidel, krádeže jízdních kol, krádeže odložených zavazadel při úpravě pietního místa. Policisté řešili i několik případů poškození náhrobků, či hrobek.
Tímto Vás tedy chceme informovat o možné trestné činnosti. Především bychom Vás chtěli požádat o informování občanů Vaší obce o těchto možných událostech, které mohou narušit klid ve chvílích vzpomínek na zesnulé. Dále žádáme o zvýšení pozornosti občanů při výskytu podezřelých, cizích osob v okolí hřbitovů.
Děkujeme za spolupráci a informování občanů.(forma sdělení je různorodá, rozhlas, nástěnky, místní tisk, elektronickou poštou, nebo například osobně při různých společenských akcích, návštěvách apod.) K této problematice se jako vhodné jeví umístění informací například na nástěnku či jiné vhodné místo u hřbitova, nebo místním rozhlasem.


V příloze je dále přiložen text níže uvedeného článku (resp. hypertextového odkazu) s doporučujícími radami. Tento článek je zveřejněn na www.policie.cz.


http://www.policie.cz/clanek/a-396321.aspx

 

V případě vyrozumění Policie ČR při zjištění podezřelých událostí, nebo při oznámení- nahlášení již spáchané trestné činnosti využijte linku tísňového volání 158.

děkuji

nprap. Jan Čížkovský


vrchní inspektor

 

Tel.: 974 526 209

Email: tiskhk@mvcr.cz

www.policie.cz

 

Přílohy