Královéhradecká provozní - porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné

Vyvěšeno: 20. 4. 2024 - 31. 5. 2024

Královéhradecká provozní - porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023

a dosažené skutečnosti v témže roce.

Přílohy: