Volby do Evropského parlamentu, 7. - 8.6. 2024 - Oznámení o zveřejnění

Vyvěšeno: 14. 4. 2024 - 9. 6. 2024

Rozhodnutím zveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 38/2024 Sb. vyhlásil prezident republiky na 

dny 7. a 8. června 2024 volby do Evropského parlamentu.

Volby do Evropského parlamentu se konají tajným hlasováním na základě všeobecného

rovného a přímého volebního práva, podle zásad poměrného systému.