Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro konání voleb do ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

Vyvěšeno: 3. 8. 2020 - 4. 10. 2020

Přílohy: