10. 9. 2010

Seminář na téma "Zakládání podniků na venkově"

Vážení, MAS Hradecký venkov pořádá poslední seminář v rámci projektu " Partnerství pro venkov" pod názvem Zakládání podniků na venkově. Seminář bude zaměřen hlavně na ty, kteří si chtějí pořídit živnostenský list na podnikání v oboru řemeslné výroby např. keramika, výroba šperků, truhlářství, založení malého obchodu na vesnici apod. Seminář bude řešit podnikání např. při mateřské dovolené nebo při zaměstnání. Seminář se koná od 8.00 - 17.00 s přestávkou na oběd a to 16.9.2010 na MěÚ Nechanice. Přihlášky Iva Horníková, 602 637 137. Seminář je zdarma a omezen počtem míst. http://www.hradeckyvenkov.cz/view.php?nazevclanku=seminář-v-rámci-projektu-quotpartnerství-pro-venkovquot&cisloclanku=2010090005

Program semináře:

1.Obecná úprava podnikání,

2. Definice živnosti,

3. Všeobecné podmínky provozování živnosti,

4. Definice bezúhonnosti a vazba na rejstřík trestů,

5. Zvláštní podmínky provozování živnosti - odborná způsobilost,

6. Překážky v provozování živnosti,

7. Odpovědný zástupce,

8. Druhy živností - volná, řemeslné, vázané, koncesované,

9. Některé povinnosti podnikatele,

10. Proces ohlášení živnosti a získání výpisu ze živnostenského rejstříku (dříve živnostenský list),

11. Centrální registrační místo, vazba na registraci vůči OSSZ, FÚ, VZP,

12. Živnostenská kontrola a pokuty,

13. Přílohy živnostenského zákona,

14. Czech-POINT, Datové schránky a vazba na ohlášení živnosti, žádost o koncesi,

15. Vyplnění JRF - jednotný registrační formulář