5. 8. 2010

Povinná výměna řidičských průkazů

Řidičské průkazy (zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích) Dne 18. května 2005 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila pozměňovací návrh Senátu, jenž se týká lhůt pro povinné výměny řidičských průkazů, tj. § 134.

Přílohy