6. 1. 2023

Bruslení - Mžany

Pro Hněvčeváky je na neděle od 8 do 9 hodin rezervováno kluziště v areálu Pivovaru LINDR Mžany. 

Začínáme v neděli 8.1.2023. Další nedělní bruslení ve stejném čase - v případě příznivých klimatických podmínek a provozu kluziště.

Pro zájemce, kteří nemají zajištěnou vlastní dopravu, po domluvě odjezd z Hněvčevsi hasičským autem (sraz v 7.30 u komunitního centra).