Komunitní centrum

Podpora komunitní práce v Hněvčevsi

Cílem projektu je: podpora komunitního života v obci a okolí, mezigeneračního setkávání a soužití místních obyvatel, společného vytváření aktivit, řešení potřeb a problémů ovlivňující kvalitu života jednotlivců i komunity jako celku. Zvýšit nabídku a dostupnost aktivit a služeb včetně sociálního a odborného poradenství při řešení nepříznivých sociálních situací a podpořit začleňování osob z cílových skupin do běžného života.

Předmětem projektu je příspěvek na mzdu odborných pracovníků a lektorů, na materiální a finanční zajištění komunitní práce.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015422


Kontakty a informace


Komunitní centrum HněvčevesKomunitní centrum Hněvčeves

e-mail: kchnevceves@seznam.cz

kontaktní telefon: +420 723 225 189 (Denisa Jenčovská)
 

Sociální pracovník: Ludmila Boučková

Komunitní pracovníci: Denisa Jenčovská, Blanka Domkářová

Komunitní pracovníci jsou k dispozici na obecním úřadě (knihovna):

pondělí od 18.00 do 19.00 hod.
čtvrtek od 16.00 do 17.00 hod