13. 3. 2010

Tradiční dětský karneval

Stalo se již tradicí, že se každý rok v březnu scházíme na Dětském karnevalu pořádaným sbory dobrovolných hasičů Sovětic a Hněvčevse, za spoluúčasti obecních úřadů Hněvčeves, Sovětice a Sadová  a za finannční podpory sponzorů.

Dětí v maskách, i bez, se sešla jako většinou, veliká řádka a tak měla hodnotící komise nelehký úkol - vybrat ze všech princezen, pirátů, víl, vodníků, spidermenů, a dalších pohádkových bytostí  tu nejhezčí masku. Úkol nad  lidské síly! Po zahajovací promenádě všech masek, pečlivém výběru a nelehkém rozhodování, byly vybrány nejlepší masky, ty  odměněny cenami. A následovalo odpoledne plné tance, soutěží a her. Samozřejmě nechybělo ani losování tomboly.

Na závěr tanečního odpoledne se na všechny tanečníky sneslo balonkové nebe a pak už byl jen konec a tak se všichni těší na další rok  a další maškarní rej v sokolovně v Hněvčevsi.

Tímto patří dík za náročnou přípravu celého odpoledne organizačnímu kolektivu vedoucích malých hasičů ze Sovětic.

Fotogalerie