18. 11. 2009

Slavnost svěcení zvonu

V neděli 15. listopadu 2009 odpoledne nastala chvíle očekávání na historicky významnou událost, kdy se po letech opět zaplnilo jedno, od války uvolněné, místo pro zvon ve věži místního kostela Sv.Jiří. Z podnětu a hlavního přispění místního rodáka, faráře pana Říhy, darů věřících a sponzorů, vyrobila Zvonařská dílna Tomášková-Dytrychová z Brodku u Přerova, nový zvon o průměru koruny 90cm a váze 500 kg. Při slavnostech byl tento zvon zasvěcen Sv. Anežce České a Sv. Ludmile. Zvon, který do Hněvčevse dorazil na povoze taženým čtyřspřežím, jsme uvítali na kraji obce a doprovodili ho až k místnímu kostelu. Slavnosti se zúčastnila řada občanů, příznivců a přátel ze širokého okolí. Po obřadu svěcení byl zvon vyzdvižen a zavěšen do zvonice. Současně ve slavnostně vyzdobené kapli probíhala Mše svatá, kterou celebroval biskup Mons. Josef Kajnek. Po skončení Mše svaté, se nad Hněvčevsí a do okolí nesl hlas nového zvonu a poté společné zvonění všech tří zvonů.

Přílohy

Fotogalerie